Kapla 100 Black & White

kapla 100 black & whiteWooden box containing 50 black blocks and 50 white blocks. 100 total.

Buy Now